• bulwar Ikara 28/2A, 54-130 Wrocław, tel: + 48 71 788 40 40

Nefrologia dziecięca

Leczenie

Moczenie nocne oznacza mimowolne oddawanie moczu w trakcie snu, zdarzające się częściej niż dwa razy w tygodniu u dziecka, które skończyło 5 lat. Może charakteryzować się pojawianiem się kilku epizodów zmoczenia łóżka każdej nocy lub mieć charakter nieregularny, sporadyczny, np. występować kilka razy w tygodniu lub w miesiącu.

Kamica nerkowa u dzieci jest najczęściej następstwem ogólnoustrojowych zaburzeń metabolicznej, nerkowej lub endokrynnej regulacji homeostazy. Rzadziej jest wynikiem zmian składu moczu spowodowanym pierwotnym zakażeniem układu moczowego (ZUM). Ważnym czynnikiem patogenetycznym, zwłaszcza u niemowląt, może być nadwrażliwość na witaminę D lub jej przedawkowanie. Kamica nerkowa może się pojawić w każdym wieku dziecka. Ponieważ symptomy choroby u najmłodszych dzieci mogą być niecharakterystyczne, w diagnostyce różnicowej wszystkich dzieci z objawami wskazującymi na ból brzucha, z krwiomoczem/krwinkomoczem i nawracającym ZUM należy uwzględnić kamicę nerkową.

Zespół nerczycowy to grupa objawów klinicznych oraz nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, będących powikłaniem chorób nerek, w których dochodzi do dużej utraty białka z moczem (białkomocz).

Kłębuszkowe zapalenie nerek to choroba pojawiająca się w wyniku odpowiedzi immunologicznej organizmu na zakażenie bakteryjne lub wirusowe. Pojawia się po infekcjach, najczęściej gardła, ale też po przebyciu szkarlatyny, infekcjach skóry i innych.

Toczeń to jedna z najbardziej złośliwych chorób. Do chwili obecnej nie wiadomo dokładnie co ją wywołuje, wiadomo natomiast, że organizm zaczyna atakować sam siebie. Nie rozpoznany i źle leczony toczeń doprowadza do niewydolności wielu narządów.

Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Niewydolność nerek objawia się zmianą objętości wydalanego moczu lub jego brakiem. U chorego można rozpoznać objawy mocznicowego zatrucia organizmu. Schorzenie leczy się operacyjnie lub stosując leczenie nerkozastępcze.