• bulwar Ikara 28/2A, 54-130 Wrocław, tel: + 48 71 788 40 40

Nefrologia

Leczenie

Wrodzone wady nerek i układu moczowego związane są z nieprawidłową budową anatomiczną narządów a także wiążącymi się z nią zaburzeniami wytwarzania i wydalania moczu. Należą one do najczęstszych wad wrodzonych spotykanych u ludzi. Mogą być przyczyną przewlekłej niewydolności nerek zarówno w okresie noworodkowym i niemowlęcym, jak i w wieku starszym.

Zakażenie układu moczowego u dzieci jest stanem zapalnym wywołanym obecnością bakterii (rzadziej wirusów lub grzybów) w drogach moczowych. Jeżeli zapalenie dotyczy nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek) mówi się o zapaleniu górnych dróg moczowych. Stan zapalny pęcherza i cewki moczowej nosi nazwę zapalenia dolnych dróg moczowych. Zakażenie układu moczowego należy do częstych zakażeń u dzieci.